fundusze europejskie 1
HS_logo_pion
eu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00


Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa w neurochirurgii

 

Development of an augmented reality and artificial intelligence (ARAI) system for improved outcomes and safety in neurosurgery

 

Celem projektu jest rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji pod nazwą ARAI. Jest to projekt medyczny, który charakteryzuje się innowacyjnością na wielu płaszczyznach, m.in.:

 

  1. możliwość wyświetlania obrazu anatomii pacjenta na stole operacyjnym w czasie rzeczywistym,
  2. możliwość równoczesnego śledzenia położenia chirurga, pacjenta, implantu medycznego oraz urządzenia chirurgicznego w czasie rzeczywistym,
  3. możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji celem weryfikacji procedur chirurgicznych.

 

Wartość projektu: 9 610 771, 29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 766 462,77 PLN

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0404/16-00

 

https://www.ncbr.gov.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

 

 

This technology has not been cleared or approved by the FDA and is not for sale in the United States. Copyright 2018 HOLOSURGICAL S.A. All Rights Reserved.