Nasz przetestowany klinicznie system nawigacji chirurgicznej ARAI™ zapewnia zindywidualizowaną dla pacjenta wizualizację 3D jego anatomii w celu przedoperacyjnego planowania procedur chirurgicznych, śledzenia śródoperacyjnego i pooperacyjnej analityki danych.

  • Zapewnia chirurgowi widzenie organów podobnie jak na zdjęciu rentgenowskim, umożliwiając mu wyraźnie „widzieć” narządy w przypisanych im kolorach, w sposób jakby nie były otoczone skórą, mięśniami i tkanką łączną.
  • Samodzielnie segmentuje anatomię pacjenta i identyfikuje kluczowe anatomiczne punkty orientacyjne natychmiast po skanowaniu.
  • Umożliwia chirurgowi wizualizację w 3D wewnętrznych struktur anatomicznych bezpośrednio wewnątrz pacjenta bez konieczności wykonywania dużych nacięć i bez konieczności odrywania wzroku od pola operacyjnego.
  • Zwiększa dokładność i precyzję chirurga oferując mu interaktywne wskazówki podczas całej procedury chirurgicznej.
  • Skraca czas i koszty operacji oraz obniża ryzyko wystąpienia komplikacji pooperacyjnych.
Strona Główna Strona Główna
Strona Główna Strona Główna

Nasz przetestowany klinicznie system nawigacji chirurgicznej ARAI™ zapewnia zindywidualizowaną dla pacjenta wizualizację 3D jego anatomii w celu przedoperacyjnego planowania procedur chirurgicznych, śledzenia śródoperacyjnego i pooperacyjnej analityki danych.

  • Zapewnia chirurgowi widzenie organów podobnie jak na zdjęciu rentgenowskim, umożliwiając mu wyraźnie „widzieć” narządy w przypisanych im kolorach, w sposób jakby nie były otoczone skórą, mięśniami i tkanką łączną.
  • Samodzielnie segmentuje anatomię pacjenta i identyfikuje kluczowe anatomiczne punkty orientacyjne natychmiast po skanowaniu.
  • Umożliwia chirurgowi wizualizację w 3D wewnętrznych struktur anatomicznych bezpośrednio wewnątrz pacjenta bez konieczności wykonywania dużych nacięć i bez konieczności odrywania wzroku od pola operacyjnego.
  • Zwiększa dokładność i precyzję chirurga oferując mu interaktywne wskazówki podczas całej procedury chirurgicznej.
  • Skraca czas i koszty operacji oraz obniża ryzyko wystąpienia komplikacji pooperacyjnych.

PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

Strona Główna

Efektywna ekonomicznie wizualizacja, nawigacja i inteligentne wskazówki.

Przedoperacyjne i śródoperacyjne planowanie.

Kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi systemami obrazowania.

Automatyczna rejestracja pacjenta.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Strona Główna

Intuicyjna wizualizacja 3D wirtualnej anatomii wewnętrznej nałożona na pacjenta w czasie rzeczywistym.

Ulepszony przebieg zabiegów chirurgicznych.

Zredukowana krzywa uczenia się i lepsze doświadczenie użytkownika.

Interaktywna śródoperacyjna wizualizacja 3D wskazówek dla chirurga bezpośrednio w polu operacyjnym.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Strona Główna

System automatycznie analizuje i identyfikuje obrazowanie śródoperacyjne stosując własne algorytmy.

System automatycznie identyfikuje i oznacza struktury kostne i tkanki miękkie podczas segmentowania.

Inteligentne alarmy i sugestie stanowią kamień milowy dla umożliwienia wykorzystania robota wyposażonego w sztuczną inteligencję i drukowania 3D w chirurgii.

PLATFORMA TECHNOLOGICZNA

Strona Główna

Efektywna ekonomicznie wizualizacja, nawigacja i inteligentne wskazówki.

Przedoperacyjne i śródoperacyjne planowanie.

Kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi systemami obrazowania.

Automatyczna rejestracja pacjenta.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Strona Główna

Intuicyjna wizualizacja 3D wirtualnej anatomii wewnętrznej nałożona na pacjenta w czasie rzeczywistym.

Ulepszony przebieg zabiegów chirurgicznych.

Zredukowana krzywa uczenia się i lepsze doświadczenie użytkownika.

Interaktywna śródoperacyjna wizualizacja 3D wskazówek dla chirurga bezpośrednio w polu operacyjnym.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Strona Główna

System automatycznie analizuje i identyfikuje obrazowanie śródoperacyjne stosując własne algorytmy.

System automatycznie identyfikuje i oznacza struktury kostne i tkanki miękkie podczas segmentowania.

Inteligentne alarmy i sugestie stanowią kamień milowy dla umożliwienia wykorzystania robota wyposażonego w sztuczną inteligencję i drukowania 3D w chirurgii.

ARAI™

SYSTEM NAWIGACJI CHIRURGICZNEJ

Zaawansowana cyfrowa platforma wspomagania chirurgicznego, która łączy wizualizację 3D, analizę danych i uczenie maszynowe do poprawy wyników leczenia chirurgicznego pacjentów, skrócenia czasu trwania operacji i zmniejszenia występowania powikłań pooperacyjnych.

This technology has not been cleared or approved by the FDA and is not for sale in the United States. Copyright 2019 Holo Surgical Inc. All Rights Reserved.